Hľadáte spoľahlivého deratizéra na strednom Slovensku?

Vykonávame všetky DDD služby vrátane dezinfekcie bytov po úmrtí v rámci Banskobystrického kraja.


Deratizácia

Likvidácia a regulácia škodlivých hlodavcov ako sú potkany a myši.

Deratizácia

Likvidácia a regulácia škodlivých hlodavcov ako sú potkany a myši.


Dezinfekcia

Likvidácia choroboplodných baktérií, vírusov a mikroorganizmov.

Prečo si zvoliť práve nás?

Bezpečné a certifikované prípravky

Používame výlučne BEZPEČNÉ a CERTIFIKOVANÉ prípravky, ktoré sa v našej dlhoročnej praxi výborne osvedčili.

Bezplatné poradenstvo

Používame výlučne BEZPEČNÉ a CERTIFIKOVANÉ prípravky, ktoré sa v našej dlhoročnej praxi výborne osvedčili.


Objednávky do 48h

Vaše OBJEDNÁVKY VYBAVÍME do 48 hodín v denných aj nočných hodinách, v dňoch pracovného voľna alebo sviatkov bez príplatku.

Zásadovosť

Zachovanie DISKRÉTNOSTI, hygienických a estetických zásad považujeme za úplnú samozrejmosť.


Profesionálne riešenia

Ponúkame Vám PROFESIONÁLNE riešenie vašich problémov v oblasti DERATIZÁCIE, DEZINSEKCIE a DEZINFEKCIE už od roku 2005.

Zľavy

Na opakované zásahy poskytujeme ZĽAVU.

Profesionálna likvidácia škodlivých živočíchov

GARANTUJEME vám maximálnu účinnosť a odbornosť našich zásahov!

Aké služby poskytujeme?

Deratizácia

Je systém regulácie škodlivých hlodavcov, ktorý sa vykonáva v súlade s prostredím a populačnou dynamikou hlodavcov. Za týmto účelom využívame rôzne metódy s cieľom udržať populáciu škodlivých hlodavcov na úrovni nižšej sko sú dosahované ekonomické straty. Jedná sa o likvidáciu hlodavcov z čeľade Myšovitých: myš domáca, potkan hnedý, potkan čierny a z čeľade Hrabošovitých: hraboš poľný, hryzec vodný.

Dezinsekcia

Je súbor opatrení vykonávaných chemickými, biologickými a fyzikálnymi metódami za účelom ničenia škodlivých, epidemiologicky, hospodársky závažných a obťažujúcich článkonožcov – hmyzu šváb, rus, blcha, ploštica, mravec, mucha. Likvidujeme hniezda ôs a sršňov. Vykonávame likvidáciu ploštíc.

Dezinfekcia a dekontaminácia

Dezinfekcia je súbor opatrení smerujúci k likvidácií mikroorganizmov pomocou chemických alebo kombinovaných postupov, ktorým sa znižuje riziko ďalšieho prenosu infekcií a ochorení. Realizujeme dané práce po haváriách vytopením, po úmrtí, znečistení od holubov.

Chemická likvidácia burín

Rýchlo a efektívne.