Novinky a akcie

  Hľadáte spoľahlivého deratizéra na strednom Slovensku?

  Vykonávame všetky DDD služby vrátane dezinfekcie bytov po úmrtí v rámci Banskobystrického kraja.


  Deratizácia

  Likvidácia a regulácia škodlivých hlodavcov ako sú potkany a myši.

  Deratizácia

  Likvidácia a regulácia škodlivých hlodavcov ako sú potkany a myši.


  Dezinfekcia

  Likvidácia choroboplodných baktérií, vírusov a mikroorganizmov.

  Prečo si zvoliť práve nás?

  Bezpečné a certifikované prípravky

  Používame výlučne BEZPEČNÉ a CERTIFIKOVANÉ prípravky, ktoré sa v našej dlhoročnej praxi výborne osvedčili.

  Bezplatné poradenstvo

  Používame výlučne BEZPEČNÉ a CERTIFIKOVANÉ prípravky, ktoré sa v našej dlhoročnej praxi výborne osvedčili.


  Objednávky do 48h

  Vaše OBJEDNÁVKY VYBAVÍME do 48 hodín v denných aj nočných hodinách, v dňoch pracovného voľna alebo sviatkov bez príplatku.

  Zásadovosť

  Zachovanie DISKRÉTNOSTI, hygienických a estetických zásad považujeme za úplnú samozrejmosť.


  Profesionálne riešenia

  Ponúkame Vám PROFESIONÁLNE riešenie vašich problémov v oblasti DERATIZÁCIE, DEZINSEKCIE a DEZINFEKCIE už od roku 2005.

  Zľavy

  Na opakované zásahy poskytujeme ZĽAVU.

  Profesionálna likvidácia škodlivých živočíchov

  GARANTUJEME vám maximálnu účinnosť a odbornosť našich zásahov!

  Aké služby poskytujeme?

  Deratizácia

  Je systém regulácie škodlivých hlodavcov, ktorý sa vykonáva v súlade s prostredím a populačnou dynamikou hlodavcov. Za týmto účelom využívame rôzne metódy s cieľom udržať populáciu škodlivých hlodavcov na úrovni nižšej sko sú dosahované ekonomické straty. Jedná sa o likvidáciu hlodavcov z čeľade Myšovitých: myš domáca, potkan hnedý, potkan čierny a z čeľade Hrabošovitých: hraboš poľný, hryzec vodný.

  Dezinsekcia

  Je súbor opatrení vykonávaných chemickými, biologickými a fyzikálnymi metódami za účelom ničenia škodlivých, epidemiologicky, hospodársky závažných a obťažujúcich článkonožcov – hmyzu šváb, rus, blcha, ploštica, mravec, mucha. Likvidujeme hniezda ôs a sršňov. Vykonávame likvidáciu ploštíc.

  Dezinfekcia a dekontaminácia

  Dezinfekcia je súbor opatrení smerujúci k likvidácií mikroorganizmov pomocou chemických alebo kombinovaných postupov, ktorým sa znižuje riziko ďalšieho prenosu infekcií a ochorení. Realizujeme dané práce po haváriách vytopením, po úmrtí, znečistení od holubov.

  Chemická likvidácia burín

  Rýchlo a efektívne.