Polymerová dezinfekcia

Polymérná dezinfekcia povrchov je novodobý bezchlórový polymérový dezinfekčný prostriedok pre rýchlu dezinfekciu v domácnosti, v priemysle, v ubytovacích zariadeniach, v potravinárstve, v školstve, v sanitárnej oblasti, vo vzduchotechnike, v zdravotníctve, v poľnohospodárstve, vo veterine, v športových odvetviach a v stravovaní.
Prípravok je charakteristický silným a dlhodobým antibakteriálnym, antivirucídnym, a protiplesňovým účinkom na všetky druhy materiálov a podkladov, povrchy nijakým spôsobom nepoškodzuje ani nemení ich zafarbenie. Môže sa aplikovať priamo bez potreby sanitácie priestoru, po zaschnutí prípravku je možné v ošetrenom objekte okamžite vykonávať obvyklé činnosti.

Je nehorľavý a nespôsobuje koróziu. Neobsahuje chlór, alkohol, aldehyd, fenol, lúh,
formaldehyd, ťažké kovy. Má dlhotrvajúci dezinfekčný účinok v porovnaní s inými dezinfekčnými prostriedkami a je pH neutrálny.Je odolný teplotám od 0 po 250°C. Keď zamrzne, po rozmrazení je znovu účinný.
Je účinný v celom spektre A,B,C,T,M a V. Účinne likviduje baktérie, víry, mikroorganizmy, plesne , kvasinky, riasy a zároveň dlhodobo odstraňuje zápach, ktorý vzniká rozkladom alebo kvasením
.

Účinky polymérovej dezinfekcie: Eliminuje široké spektrum mikroorganizmov, má baktericídne (vrátane TBC, Legionella, MRSA, Staphylococcus aureus), virucídne (vrátane H1N1,H5N1), mykobaktericídne a algicídne účinky. Veľmi účinne odstraňuje pachy.

Testovacie miestnosti

Komplexné služby pre testovacie miestnosti a tam kde sa testuje COVID-19.

Prevádzky

Komplexné služby pre váš obchod alebo nákupné centrum.

Bytové družstvá

Realizujeme deratizáciu aj v bytových družstvách.

Mám záujem o nezáväznú cenovú ponuku

Obráťte sa na profesionálov ešte dnes!  Prvý kontakt: 0905/ 346 105,  0907 813 571

Odborná spôsobilosť

Na dané práce máme odbornú spôsobilosť vydanú RÚVZ v oblasti DDD služieb a vzdelanie druhého stupňa v odbore Klinická farmácia.

Pracujeme výlučne s prípravkami registrovanými v centre pre chemické látky SR, k použitým prípravkom dodáme KBÚ, Technický list a registráciu v Centre pre chemické látky SR.

Na dezinfekciu proti koronavírusom používame zásadne antivirucídnu dezinfekciu, biocíd aplikujeme profesionálnymi prístrojmi studenou hmlou-ULV a aerosólovým postrekom s antistatickým účinkom.

Použité dezinfekčné látky majú pretrvávajúci dezinfekčný účinok na povrchoch (pri bežnom exponovaní do 7 dní), nie sú škodlivé, v prostredí je možné po aplikácii a zaschnutí prípravku okamžite pracovať, nie je potrebné zakrývať predmety pred aplikáciou, nedochádza k ich znehodnoteniu.

Odborné poradenstvo poskytujeme nonstop a zadarmo.

VYŽIADAJTE SI CENOVÚ PONUKU

Telefón: 0905/ 346 105,  0907 813 571
E-mail: info@deratizaciacibulova.sk
cibulova.dekonta@gmail.com