NONSTOP SLUŽBA PRE BYTOVÉ A RODINNÉ DOMY
AKCIA – víkendy a sviatky za rovnaké ceny!
Zasahujeme proti hmyzu (ploštice, šváby, mravce, blchy, muchy…), hlodavcom, dezinfikujeme (po vytopení, po úmrtí…), čistíme a upratujeme priestory od holubieho trusu, do 48 hodín od prijatia objednávky, máme 15 rokov praxe, používame výlučne profesionálne postupy a prípravky, diskrétnosť je samozrejmá!


Deratizácia - regulácia škodlivých hlodavcov
Odborný zásah proti škodlivým hlodavcom
AKCIA – OBHLIADKA A PORADENSTVO ZADARMO!
Realizujeme deratizačné práce v zmysle platnej legislatívy vo výrobných závodoch, súkromných firmách, verejných budovách, školách, skladoch, jedálňach, reštauráciách, v bytových a rodinných domoch, v obciach a mestách. Používame výlučne profesionálne prípravky, vypracujeme vám potrebnú dokumentáciu v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. – Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zásah do 48 hodín od prijatia objednávky, naši pracovníci sú licencovaní.